UNICEF: Koronavirüs salgını eğitimde “ciddi eşitsizliklere” yol açıyor

NEW YORK (TURKISH JOURNAL) – Ali Çınar – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),  Covid-19 salgını nedeniyle dünyada okul çağındaki yaklaşık 1,2 milyar çocuğun yaşadığı eğitim araçlarına ve teknolojiye erişimi konusundaki eşitsizliğin küresel eğitim krizini derinleştirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

“Çocukların, okullar kapalıyken, teknolojiye ve materyallere erişimi son derece eşitsiz.” Aynı şekilde, evde sınırlı öğrenme imkanı olan çocukların eğitimlerine destek olacak neredeyse hiçbir araç bulunmuyor.

UNICEF Eğitim Birimi Şefi Robert Jenkins, “Her okul ve her çocuk için internete erişimi hızlandırmak ve bir dizi eğitim aracı sağlamak büyük bir önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

“COVID-19 salgınından önce de bir eğitim krizi vardı. Şimdi daha da ayrımcı ve giderek derinleşen bir eğitim kriziyle karşı karşıyayız.”

Erişimde Eşitsizlikler

UNICEF verileri, dünya çapında 71 ülkede, nüfusun yarısından daha azının internet erişimine sahip olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, bilgi veren 127 ülkenin dörtte üçü salgın esnasında eğitim vermek için çevrimiçi platformları kullanıyor.

Televizyona sahip olmaya ilişkin eşitsizliklere rağmen, hükümetler uzaktan eğitim sağlamak için temel yöntem olarak televizyonu kullanıyor.

Avrupa ve Orta Asya’daki ülkelerin %90’dan fazlası ve Güney Amerika’daki ülkelerin %100’ü uzaktan eğitim aracı olarak televizyondan faydalanıyor. Bu durum Latin Amerika ve Karayipler’de %77 oranında.

UNICEF, ilgili verilere sahip 88 ülkenin 40’ında, kentsel bölgelerde yaşayan çocukların evlerinde televizyon bulunma ihtimalinin kırsal kesimlerde yaşayan çocuklara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu bildirdi. En büyük eşitsizlik Sahraaltı Afrika’da görülüyor. Çad’ın kırsal bölgelerinde, her 100 haneden sadece 1’inde televizyon bulunurken kentsel bölgelerdeki her 3 haneden 1’inin televizyona sahip olması buna örnek gösterilebilir.

Bildirimde bulunan ülkelerin yüzde 60’ında, hükümetler eğitim aracı olarak radyo da kullanıyor.

Radyo sahipliği oranları, bölgeler arasında ve bölgeler içinde değişkenlik gösteriyor. Latin Amerika ve Karayipler’de her 4 haneden 3’ünde bir radyo bulunurken Güney Asya’da her 5 haneden sadece 1’inde bir radyo bulunuyor.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.