Published On: Fri, Dec 6th, 2019

Geleceğimizi korumak için toprak erozyonu durdurulmalı

Share This
Tags

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (TURKISH JOURNAL) – Juliet İnan – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 5 Aralık 2019, Dünya Toprak Günü’nde toprak erozyonu konusuna dikkat çekerek yaptığı çağrıda, ‘’İnsanların gezegen üzerindeki yaşamını sürdürebilmesi ve refahın sağlanması için, toprakların korunması bir zorunluluktur. Ancak tüm kıtalarda doğal erozyonla, topraklarımız tehdit altında kalmaktadır’’ dedi.

FAO gün dolayısıyla yayınladığı açıklamada, ‘’Geleceğimizi korumak için toprak erozyonu durdurulmalıdır’’ diyerek soruna dikkat çekti.

FAO’ya göre sağlıklı topraklar, yiyecek, temiz su, hammadde ve çeşitli ekosistem hizmetleri sunarak, tüm canlılar için sağlıklı yaşamın temelini oluştururken, tuz oranının yüksek olması, asitlenme ve biyolojik çeşitliliğin kaybı ile topraklar tehdit altında kalmaktadır.

FAO’nun Toprak ve Su Bölümü Direktörü Eduardo Mansur, “Gezegenin biyolojik çeşitliliğinin dörtte birine ev sahipliği yapan ve yemeğimizin yaklaşık yüzde 95’ini sağlayan ayaklarımızın altındaki hazineye minnetarız” dedi.

FAO’ya göre, yanlış tarım uygulamaları ve yasadışı yollarla ormanların yok edilmesi gibi, yanlış arazi kullanımları, erozyonu bin kata kadar hızlandırabilir. Erozyon, son derece verimli olan üst toprağı temizleyerek ve kalan toprağı açığa çıkararak, toprak sağlığını ve verimliliğini olumsuz etkiler. Tarımsal üretkenlik ve ekosistem işlevleri azalır.Toprak kaymaları gibi hidrojeolojik risk artar.

Mansur, “Toprak erozyonu biyolojik çeşitlilikte önemli kayıplara neden olabilir, kentsel ve kırsal altyapıya zarar vererek insan nüfusunun yerinden edilmesine yol açabilir” dedi.

FAO, 2050 yılına kadar, milyonlarca hektarlık arazide mahsul üretilemeyeceğini ve mahsul veriminin yüzde 10’na kadar düşebileceğini belirtti.

Mansur, “Geleceğimizi kurtarmak için toprak erozyonunu durdurmalıyız” dedi. “Bir santimetre üst toprak oluşturmak 1000 yıl kadar sürüyor, ancak toprak örtüsü korunmazsa bu bir santimetre, yalnızca şiddetli bir yağışla kaybolabilir. Toprak erozyonunu önlemek ve asgari düzeye indirmek için, çiftçilere ve arazi kullanıcılarına olanak sağlanmalıdır. FAO bu desteği vermeye hazırdır. Herkes harekete geçmelidir’’ çağrsında bulundu. “Çabalarımıza katılın ve toprak erozyonunu durdurarak geleceğimizi kurtarın. Toprak erozyonu ile mücadelede herkes el birliği ile savaşmalıdır” dedi. 

Dünya Toprak Günü her yıl sağlıklı toprakların önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini savunmak için 5 Aralık’ta düzenlenmektedir.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>