New York’tan, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve tacize karşı güvenceler

NEW YORK (TURKISH JOURNAL) – New York Belediyesi, “Müslüman ve Müslüman Olarak Algılananlara Yönelik Güvenceler” başlıklı ilanlarla, halkı ayrımcılığa karşı bilgilendirirken, Müslüman azınlığa haklarını hatırlatıyor.

Kent yönetimi, “New York İnsan Hakları Komisyonu”nun hazırladığı yürürlükteki, “New York Şehri İnsan Hakları Kanunu” başta sosyal medya olmak üzere ilanlarla halka duyuruyor.

“Müslümanlara ve Müslüman Olarak Algılananlara Yönelik Güvenceler” başlıklı duyuruda, “New York’ta çok farklı geçmişlere sahip binlerce Müslüman yaşamaktadır. Her inanca mensup New Yorklular gibi Müslümanlar da New York’un dünyaca bilinen benzersiz ve zengin kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır. Ayrımcılık ve tacize maruz kalmadan yaşamak ve çalışmak onların da hakkıdır.” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda “New Yorkluların bilmesi gereken 10 husus” şu şekilde sıraladı:

1. New York Şehri İnsan Hakları Komisyonu; din/ inanç dahil 22 kategori genelinde istihdam, konut ve kamuya açık alanlarda ayrımcılığı yasaklayan New York Şehri İnsan Hakları Kanununu uygulamakla yükümlü olan Şehir kuruluşudur. Kanun ayrıca; misilleme, ayrımcı taciz ve emniyet güçleri tarafından yanlılık temelli fişlemeyi de kapsamaktadır.

2. Bir çalışana karşı din/inanç temelinde ayrımcılık yapmak yasadışıdır. Kanunun ihlaliyle ilgili bazı örnekler arasında; Müslüman olduğu için bir çalışana sözlü tacizde bulunulması veya zorbalık edilmesi, inançları nedeniyle bir çalışanın işe alınmasının veya terfi ettirilmesinin reddedilmesi, dini kıyafetleri nedeniyle bir çalışanın müşteriyle yüz yüze gelmeyeceği bir göreve atanması veya bir çalışana inançları yüzünden farklı muamele edilmesi gösterilebilir.

3. Çalışanlar dini ibadetlerini yerine getirmek veya işyerinde dini kıyafetler giymeyi talep etme hakkına sahiptir. Örnekler olarak uzun sakal bırakmak veya sarık, hicap, başörtüsü ve takke kullanmak verilebilir.*

4. Çalışanlar ayrıca dini bir bayramı kutlamak veya ibadet etmek (örneğin, günün ortasında namaz kılmak) için izin isteme hakkına sahiplerdir ve işverenleri ile ücretli izin, ücretsiz izin veya daha sonraki bir tarihte kullanılan bu zamanı telafi etmek gibi bir anlaşmaya varabilirler.*

5. Konut sağlayıcıların; kişilerin dini inançları ya da görünümlerine dayalı olarak algılanan dini inançları nedeniyle herhangi bir kişiye konut kiralamayı reddetmesi yasaktır.

6. Ev sahipleri ve bina yöneticileri, başka bir inanca mensup kiracıların aynısını yapmasına izin vermişlerse, (örneğin, Ramazan veya Kurban Bayramı veya Noel gibi başlıca bayramlarda) bir inanca mensup kiracıların daire kapılarının dışına dini süslemeler, ikonografi veya semboller sergilemelerine izin vermeyi reddedemez.

7. Ev sahipleri ve bina yöneticileri; kiracının gerçek ya da algılanan dini inanç veya görüşleri yüzünden bir kiracının dairesindeki eşyaların monte edilmesini veya onarılmasını reddedemez.

8. Restoranlar, işletmeler veya diğer kamuya açık tesislerin gerçek ya da algılanan dini inancı yüzünden bir kişiye hizmet vermeyi reddetmesi yasadışıdır. Herhangi bir restoran, hicabını çıkarmayı reddetmesi nedeniyle Müslüman bir kadına masa vermeyi reddedemez. Hiçbir taksi şoförü, algılanan dini yüzünden bir müşteriyi aracına almayı reddedemez.

9. Gerçek ya da algılanan dini yüzünden bir kamusal alanda (örneğin, trende ya da bir sinemada) bir kişiyi tehdit veya taciz etmeye veya zorla sindirmeye kalkışmak yasadışıdır. 10. Ayrımcılık iddiasında bulunduğu gerekçesiyle herhangi bir din mensubu olanlar dahil olmak üzere bir bireye karşı misilleme yapılması yasadışıdır.

10. Ayrımcılık iddiasında bulunduğu gerekçesiyle herhangi bir din mensubu olanlar dahil olmak üzere bir bireye karşı misilleme yapılması yasadışıdır

* Bu durumun işverene aşırı bir sıkıntı teşkil ettiği durumlar haricinde, işverenlerin bu konuda çalışanın makul isteğini karşılaması şarttır.

NYC İnsan Hakları Komisyonu, her inançtan New Yorkluların ayrımcılığı bildirebileceği uygun bir makam olmasını ve hak ettikleri onur ve saygıyı yaşamalarını güvence altına almaktadır. Size karşı ayrımcılık yapıldığı kanaatindeyseniz, 311’i arayın ve Human Rights (İnsan Hakları) bölümünü bağlamalarını isteyiniz veya doğrudan Komisyonun bilgi hattı olan 718-722-3131 numaralı telefonu arayınız. Daha fazla bilgi için, nyc.gov/humanrights adresini ziyaret ediniz ve Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube’da @NYCCHR’yi takip ediniz. *

@NYCCHR NYC.gov/IamMuslimNYC

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.