Published On: Wed, Mar 14th, 2018

KAGİDER, “İyi ki Annem Çalışıyor” projesini New York’ta dünyaya tanıttı

NEW YORK – KAGİDER ve Danone Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen “İyi ki Annem Çalışıyor” projesi, New York’ta bu yıl 62’ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında gerçekleştirilen yan etkinlikte, diğer ülkelere örnek model olarak sunuldu.

Çalışan annelerin iş hayatlarına devam etmesiyle kendileri ve aileleri için yaratacakları değer konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen proje, BM’nin karşısındaki Church Center’da ve Türkiye’nin New York Başkonsolosluğunda düzenlenen toplantılarda tanıtıldı.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık statüsüne sahip olan ve 2011 yılından itibaren her sene BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde yan etkinlik düzenleyen KADİGER ve Danone Türkiye, birlikte yürüttükleri “İyi ki Annem Çalışıyor” projesini dünyaya tanıtmak için New York Başkonsolosluğu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Proje daha sonra, BM KSK kapsamında düzenlenen yan etkinlikte dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara anlatıldı.

Tanıtım toplantısına yoğun ilgi 

Temsilcilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte; çocuk bakım sorumlulukları ya da farklı nedenlerle çalışmayı bırakmış anneleri cesaretlendirecek, toplumda farkındalık yaratacak, çalışan anneleri ise iş yaşamında kalmaya teşvik edecek çalışmalar yürütmeyi hedefleyen “İyi ki Annem Çalışıyor” projesi diğer ülkelere örnek model olarak sunuldu.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, BM Kadın Birimi (UN Women) New York Bölüm Başkanı Mary Luke’un konuşması ile devam etti. Luke konuşmasında, BM Kadın Birimi’nin çocuk bakımında ebeveynlerin sorumlulukları, sosyal yardım hizmetleri ve kadınların iş hayatında kalabilmesi için görüş ve önerilerini paylaştı.

Etkinliğin devamında, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ile Danone Türkiye Entegrasyonu ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu proje kapsamında yapılan ve kadınların iş yaşamını bıraktıktan sonra yaşadıklarına odaklanan “Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması”nın sonuçlarını aktardı.

Oktar: “Kadınların iş hayatında kalmasını sağlamak ortak sorumluluğumuz”

TÜİK verilerine göre Türkiye’de çalışma yaş aralığında bulunan 29 milyon 600 bin kadının ancak 8,3 milyonunun çalıştığına; kadınların istihdama katılımının %28 düzeyinde kaldığına dikkat çeken KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, “Eğer Türkiye’de kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hâsılamız bugün % 30 oranında daha büyük olacaktı. Yani daha zengin bir ülke olacaktık. Gelişmekte olan bir ülke olarak sahip olduğumuz yetenek havuzunu doğru yönetebilmek çok önemli” diye konuştu.

Sanem Oktar konuşmasında şunları dile getirdi: “Bu proje ile kadınların çalışarak kendileri ve aileleri için yarattıkları katma değer konusunda farkındalık yaratmayı, çalışmayı bırakmış anneleri cesaretlendirmeyi ve çalışan anneleri de vicdan azabı çekmeden iş hayatında tutmayı hedefliyoruz. Çünkü yapılan araştırmalardan biliyoruz ki çalışan anne mutlu bir anne, onun eşi mutlu bir baba, çocuğu ise mutlu bir çocuk oluyor. Ayrıca kadının ekonomik gücü ve özgüveni artıyor, sonuçta ailenin gelir ve yaşam düzeyi yükseliyor.”

Çalışan kadınların %40’ının hamilelikle beraber iş hayatını bıraktığını ifade eden Oktar kadınları iş yaşamında tutmak için hem kamunun hem de özel sektörün payına düşen sorumlulukları da vurgulayarak şöyle devam etti: “Türkiye’deki şirketlerin yalnızca %9’unda süt odası bulunurken, sadece %2’si kreş desteği veriyor. İş yerlerinde çalışan anneleri destekleyici, onların hayatlarını kolaylaştırıcı uygulamalar yapılmalı ve bunlar teşvik edilmelidir. Bu konuda şirketler üstlerine düşeni yaparken, Hükümet de ulaşılabilir, yaygın kreş ve çocuk hizmeti sunarak kadınların iş hayatında kalmasını sağlamalıdır. Ancak unutmayalım ki kadınların iş hayatında kalmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Çuhadaroğlu: “Çalışan anneler güçlenirse Türkiye güçlenir “

“İyi ki Annem Çalışıyor” projesiyle çalışan annelerin kendileri, aileleri ve ülke ekonomisine sağladıkları faydayla ilgili toplumsal bir bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Danone Türkiye Entegrasyonu ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ise şöyle söyledi:

“Danone olarak tüm anne-baba çalışanlara yönelik ilk Global Anne-Baba Dostu Politikası’nı oluşturarak HeForShe tarafından da ”Tematik Şampiyon” unvanını aldık. Global politikanın oluşturulmasında, 2015 yılında Danone Türkiye inisiyatifi ile hayata geçen Anne Baba Dostu Uygulamalar büyük rol oynadı.

Bu program kapsamında gerçekleştirdiğimiz Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması’ndan çıkan sonuçların bize gösterdiği en önemli işaret, kadının çalışmasının çocuk üzerindeki olumlu etkileri oldu.

Buna göre, annesi çalışan çocuklar küçük yaştan itibaren kadın-erkek eşitliği algısına sahip oluyor, annelerinin çalışmasıyla gurur duyuyor ve onu kendilerine model olarak alıyorlar. Çalışan annelerin çocukları okul, sosyal çevre uyumları ve daha sonra iş hayatındaki başarıları ışığında “İyi ki annem çalışıyor” diyor. Diğer yandan işten ayrılmış annelerin %60’ı işi bıraktıklarında çalışmayı özlüyor, bu süreçte kendilerine ve çocuklarına istedikleri zamanı tam olarak ayıramadıklarını belirtiyorlar. Bu noktada çocuk bakım imkânları annenin işi bırakmasını belirliyor. İşe dönmüş annelerin %93’ü, eşleri işe dönmüş babaların ise %87’si ise çalışan annenin çocuklarının kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkân sunduğuna inanıyor. Tüm bu verilerden hareketle hayata geçirdiğimiz “İyi ki Annem Çalışıyor” projesiyle, çalışma konusunda istekli olduğunu ifade edemeyen anneleri, işe dönmeleri için cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de ve bugün itibariyle dünyanın farklı ülkeleri nezdinde büyük ilgiyle karşılanan projemizin, konuyla ilgili çözümleri yaygınlaştırma noktasında üstlendiği tetikleyici etkiye gönülden inanıyoruz. Danone Türkiye olarak çalışan annelere fırsatlar yaratabilmek, onları güçlendirmek ve ülkece hep birlikte güçlenmek adına yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.”

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>