Published On: Fri, Sep 25th, 2015

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’yle BM’de yeni bir başlanıç

Share This
Tags

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (TURKISH JOURNAL) – 150’den fazla devlet ve hükümet başkanı yaşanabilir bir dünya için 2030’a kadar ulaşılması gereken hedefleri görüşmek üzere New York’taki BM Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

2000 yılında Kofi Annan döneminde alınan 15 yıllık Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nden sonra BM’nin 70. yılında 193 üye ülkeden oluşan BM Genel Kurulu 17 hedef  üzerinde uzlaşmaya vardı.

Üzerine uzlaşıya varılan 17 hedef arasında 2030’a kadar aşırı yoksulluğun sonlandırılması, iklim değişikliği ile mücadele, cinsiyet eşitliği,  kadınların güçlendirilmesi ve tüm çocukların temel eğitim imkanına kavuşması bulunuyor.

Bu hafta sonu dünya liderleri, aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve cinsiyet eşitliği dahil 2030 yılına kadar dünyanın en zor kalkınma hedeflerine ulaşılmasına ilişkin programı kabul etmiş olacak.

Zirvede Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğu temsil ederken, salonda bulunan genel kurul üyesi ülke temsilcilerine bir konuşma yapacak.

Sahra altı ülkeler başta olmak üzere düşük gelirli ülkelerde özel ve kamu sektörünün büyüme hızının bir çok gelişmiş ülkenin büyüme hızını geçmiş olması hedeflere ulaşma konusunda iyimserliğe nedne oluyor.

İşte BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

1-  Aşırı yoksulluğun(Günlük 1,25 doların altı gelir) tüm dünyada sona erdirilmesi.

2- Açlığın yok edilmesi ve tüm insanların bütün yıl boyunca yeterli besine ulaşabilmeleri

3-  Küresel olarak bebek ölüm oranının 100 binde 70’in altına indirilmesi

4- Tüm kız ve erkek çocuklarının hür, eşit ve kaliteli temel eğitim almalarının sağlanması

5- Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin sona erdirilmesi

6- Herkese güvenli ve ulaşılabilir içme suyu, kanalizasyon ve hijyen imkanlarının ulaştırılması

7- Tüm dünyada güvenilir ve ulaşılabilir enerji imkanlarının sağlanması

8- En az gelişmiş ülkelerde yıllık en az yüzde 7 ekonomik büyüme

9- Kaliteli, dayanıklı, sürdürülebilir altyapının kurulması ve herkesin bu imkanlara ulaşabilmesi

10- En az gelir elde eden yüzde 40’lık kesimin, ülke ortalamasının üzerinde ekonomik büyümeye ulaşması

11- Herkesin yeterli, güvenli ve maliyetini karşılayabileceği konut, ulaşım ve toplu taşımaya erişebilmesi

12- Doğal kaynakların etkili kullanılarak üretim-tüketimin sürdürülebilir hale getirilmesi. Gıda israfının yarıya indirilmesi

13- İklim değişikliği ve sonuçları ile mücadele konusunda acil eyleme geçilmesi

14- Okyanus, deniz ve su kaynaklarının korunması

15- Ormanlar, toprak ve ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi

16- Huzurlu ve katılımcı toplumlar için adaletin sağlanması ve her seviyede kurumların verimli ve hesap verebilir hale getirilmesi

17- Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliği ve az gelişmiş ülkelere kaynak sağlanması.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>