Genelkurmay: ‘Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler’ askeri liselerde seçmeli ders

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, 14 Kasım 2012 tarihli bir gazetede, ‘TSK’dan din dersine onay’, ‘Genelkurmay, askeri liselere seçmeli Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Temel Dini bilgiler dersine onay verdi’, ‘MEB kararı ile onurlu yaşam ve inisiyatif sahibi olma konularının işlendiği temel değerler dersi kaldırıldı’ şeklinde ifadeler içeren haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberlere ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşabilecek yanlış algılamaların önüne geçilmesi maksadıyla, konu ile ilgili basın açıklaması yapılarak şunlar kaydedildi:

“1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 58’inci maddesindeki ‘MEB veya diğer bakanlıklar tarafından açılacak okullar (Askeri Liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, MEB’e aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri MSB ile birlikte tespit edilir’ hükmü gereği Askeri Liseler (Astsubay Meslek Yüksek Okulları dahil) eğitim ve öğretim faaliyetlerini MEB müfredatına tabi olarak yürütmektedir.”

Açıklamada, 6287 sayılı kanunla, ‘Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in Hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur’ hükmünün getirildiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

“MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14 Ağustos 2012 tarihli ve 124 sayılı kararıyla, ‘Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler’ dersleri liselerin 2’nci grup seçmeli dersler listesine eklenmiştir. TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’ne göre, ‘MEB’e bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına denk program’ uygulamakta olan TSK Ortaöğretim okullarında da, bahse konu düzenlemelerin yapılabilmesi maksadıyla; 6287 sayılı Kanun ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararında belirtilen seçmeli dersler, diğer seçmeli derslerle birlikte TSK Ortaöğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgesine dahil edilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan haftalık ders çizelgeleri, TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi gereği onaylanmak üzere MEB’e gönderilmiş ve MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 183 sayılı kararıyla 5 Ekim 2012 tarihinde onaylanmıştır. TSK Ortaöğretim Okulları idarelerince; TSK Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi gereği, öğrencilerin ilgi ve isteklerinin tespiti için seçmeli derslerin tamamı öğrencilerin seçimine sunulmuş ve öğrencilerin seçmeli ders konusundaki tercihlerini belirtir dilekçeleri alınmış ve eğitim-öğretime başlanmıştır.”

Haberde kaldırıldığı iddia edilen ‘Temel Değerler Dersi’nin Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencileri tarafından tercih edildiği ve 9’uncu sınıfta haftada bir ders saati olacak şekilde öğretime açıldığı ifade edildi.

TSK Orta Dereceli Askeri Okulları’nda, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edildiği belirtilen açıklamada, bütün eğitim sisteminin yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlendiği kaydedildi.

ANKARA (İHA)

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.