BM: “Salgın, 250 milyon insanı açlığa itti”

BM Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Olivier De Schutter, yeni tip coronavirüs salgınının, dünya genelinde 250 milyon kişiyi açlık sınırına ittiği, BM “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden biri olan yoksulluğun sona erdirilmesi planının da zora girdiği uyarısında bulundu.

Daha önce görevde bulunan Özel Raportör Philip Alston’un küresel yoksulluğa ilişkin hazırladığı raporu, BM İnsan Hakları Konseyine sunan Schutter, yoksullukla etkili şekilde başa çıkabilmek için büyümenin tek başına yeterli olmayacağını ve yoksulluğa karşı mücadelede, servetin çok daha güçlü şekilde yeniden dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Schutter, Covid-19 salgınının 250 milyondan fazla insanı açlığın eşiğine getirdiğini ve 176 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyeceğini belirtirken, kadınlar, göçmen işçiler ve mülteciler de dahil olmak üzere düşük gelirlilerin “uzun süre ihmal edilmesine” neden olacağı uyarısında bulundu.

Salgının BM’nin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan yoksulluğu sona erdirme planını sekteye uğratacağını belirten Schutter, küresel ekonominin, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ikiye katlannmasına rağmen dünyanın yarısının günde 5,50 doların altında gelirle yaşadığını vurguladı. Schutter, bunun nedeninin büyümenin getirdiği faydalardan büyük ölçüde en zenginlerin yararlanması olduğunu belirtti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.