BM’nin 74. Genel Kurulu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (TURKISH JOURNAL) – Juilet İnan – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul başkanlığına yeni seçilen, Nijerya’nın eski BM Daimi Temsilcisi Tijjani Muhammad-Bande, 74. Dönem Genel Kurul başkanlığı görevine başladı.

BM 74. Genel Kurulu’nun ilk günkü toplantısına katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin yeni genel kurul başkanı Bande’nin, aşırı uç görüşlerin yayılması ve küresel iklim krizi tehdidinin neden olduğu, barış, güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma zorlukları gibi konulara değerli görüşler getirdiğini söyledi. Guterres, barış ve güvenlik, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sıfır açlık, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve dahil edilmeye öncelik vermesinden dolayı, Tijjani Muhammad-Bande’ye övgüde bulunurken, insan haklarına ve cinsiyet eşitliğine olan vurgusundan dolayı takdir ettiğini söyledi.

Gelecek hafta iklim eylemi programı çerçevesinde yapılacak toplantılarda yer alan “beş kritik zirveye’’ dikkat çekti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler), kalkınma için finansman, evrensel sağlık hizmetleri ve Küçük Ada Gelişen Devletler (SIDS) konularında, çok paydaşlı katılımın önemini vurguladı.

Genel Sekreter, Örgütün 75’inci yaş gününü kutlayacağına dikkat çekerek, zorlukların küresel ve giderek artan şekilde, birbirine bağlı olduğunu belirtti. Bay Guterres, “uluslar arasındaki güven eksikliği” konusundaki endişelerini dile getirerek, her konuda, çok taraflılığın önemli olduğu konusunda, insanları ikna etmenin, acil bir ihtiyaç olduğunu savundu. Küresel sorunların çözümünde “şeffaflık, diyalog ve daha fazla anlayış, güvensizliği hafifletmek için şarttır’’ dedi. Meclis’in “bir araya gelip“ hassas ve önemli konuları tartışmak için eşsiz ve vazgeçilmez bir forum olduğunu vurguladı. “Güçlü ve etkili çok taraflı kurumlar ve uluslararası hukuka dayanan uluslararası ilişkiler önemlidir’’ dedi. “Sağlıklı bir gezegende herkes için ortak barış ve refah hedefimizdir” diyerek konuşmasına son verdi .

İşbirliği ve koordinasyon  Genel Kurul Başkanı veya PGA’nın açılış konuşmasında Sayın Muhammed-Bande, Güvenlik Konseyi’yle “işbirliği yapıp koordine edeceğini ve çatışmaya tepki vermekten ziyade, önlemeye daha fazla dikkat edilmesini, sağlamak için çalışacağını söyledi. Ayrıca etkili erken tespit ve uyarı sistemlerinin yanı sıra arabuluculuk, müzakere ve devam eden çatışmaların barışçıl çözümün savunuculuğunu yapacağını, dile getirdi. Kaliteli eğitimin önemini vurgulayarak, eğitim kapasitesinin geliştirilmesini, özellikle de öğretmenlerini geliştirmek için üye devletlerin ortak öğretmen eğitimi, serbest ve kaliteli erişim konusunda birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sayın Muhammed-Bande’nin “kalkınmada kilit bir konu” olarak adlandırdığı iklim değişikliği konusunda, “Nedenlerini ve sonuçlarını ele almalıyız.  Bahamalar, Mozambik ve Sahel bölgesinde son zamanlarda ortaya çıkan acil durumlar, bize iklim değişikliğiyle mücadelede küresel eylemin aciliyeti konusunda uyarıyor” dedi. Gençler, kadınlar ve engelli haklarının güçlendirilmesinin, öncelikli olarak sağlanmasının önemini vurguladı. BM “temsili müzakere organı” olarak boşlukları doldurma ve halkın ortak yararı için hareket etme çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini belirtti. Özellikle örgütün 75. yıldönümünün kutlanmasına hazırlanırken sayın Muhammad-Bande, “birbirimizle güven inşa etmek, ortaklıkları derinleştirmek ve empati göstermek gerekir” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.