BM Güvenlik Konseyi’nde veto düellosu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (TURKISH JOURNAL) – ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunduğu “Suriye’de kimyasal gaz kullanılmasından hesap sorulması”na ilişkin karar tasarısı Rusya tarafından veto edildi. Rusya’nın hazırladığı tasarı da ABD’nin başını çektiği Batılı ülkeler tarafından veto edilirken, sadece 6 “evet” oyu alabildi.

Dönem başkanı Peru’nun yönetiminde toplanan BMGK’daki oylamada, Rusya ile birlikte Boliva da “hayır” oyu verirken, Çin “çekimser” kaldı.

Tasarı, ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere 12 ülkenin “evet” oyuna rağmen, Rusya’nın vetosu yüzünden kabul edilmedi.

Türkiye ABD’nin tasarısını destekledi

Oylama sırasında, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da salonda bulurken, BMGK üyesi olmadığı için oy hakkı bulunmayan Türkiye tasarıyı destekleyen ülkeler arasında yer aldı.

Rusya’nın 2 ayrı tasarısı veto edildi

Rusya’nın hazırladığı karşı tasarı da BMGK’da kabul edilmedi. 15 üyeli BMGK’da sadece 6 ülkenin “evet” oyu verdiği Rusya’nın tasarı için 7 ülke “hayır” oyu kullanırken, 2 ülke de “çekimser” kaldı.

Ardından Rusya’nın BMGK’ya sunduğu ikinci tasarıya ABD, Fransa, İngiltere, Polonya “hayır” oyu verdi. Rusya ile birlikte Kazakistan, Çin, Etiopya ve Bolivya “evet” oyu kullandı. 6 ülke “çekimser” kaldı.

Bu arada, BMGK’nın geçici üyesi İsveç,  “kapalı toplantı” çağrısı yaparak, konseyde 3’üncü bir karar tasarısının kapalı kapılar ardında görüşülmesini istedi. Ancak bu tasarı da üyelerin onayını almadı. BMGK’da bir tasarının kabulü için en az 9 üyenin onayı ve 5 veto yetkili daimi üyenin hiçbirinin veto hakkını kullanmaması gerekiyor.

BMGK’daki toplantılar, Rusya-ABD’nin biribirilerini suçlamalaları ve veto düellolarlarına paralel,  Suriye’de insanlar ölmeye ve milyonlarcası da ülkesinde veya ülkesi dışında perişan olmaya devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki Suriye oy(a)laması

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.