Published On: Fri, Sep 27th, 2013

Davutoğlu’yla Kerry, BM’deki ‘Terörle Mücadele Küresel Forumu’nu yönetti

Share This
Tags

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (TURKISH JOURNAL)

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin eş başkanlıklarını yürüttükleri Terörle Mücadele Küresel Forumu’nun (TMKF) 4. Bakanlar toplantısı bugün New York’ta gerçekleştirildi.

Toplantıda İspanya, ABD ve Türkiye tarafından hazırlanan “iyi uygulama belgeleri” TMKF üyesi 30 ülkenin bakanları tarafından kabul edilmiştir.

Uluslararsı Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi’nin (UTSAM) Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa hazırladığı “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Bildirgesi”, şiddete varan aşırıcılığın altında yatan sebeplerin çok çeşitli olmasından hareketle bu probleme yaklaşımın da çok sektörlü olması gerektiğini ileri sürmektedir.

Kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte çalışması halinde şiddete varan aşırıcılıkla etkin bir şekilde mücadele edilebileceğinin vurgulandığı bildirgenin, Türkiye tecrübesine dayalı olarak hazırlanan 19 maddedeyi üye devletlerin faydasına sunduğu belirtildi.Toplantının başında Kerry ve Davutoğlu yaptıkları konuşmalarda terörizmle mücadelenin önemine ve gerekliliğine vurgu yaptılar. Bakan Davutoğlu, son dönemde Pakistan ve Irak’takilerin yanısıra Kenya’da gerçekleşen terörist saldırıyı da kınayarak sözkonusu saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşı Elif Yavuz için başsağlığı dileklerini dile getirdi TMKF’nin terörizmle mücadelede önemli bir boşluğu doldurduğunu ve özellikle teröre zemin teşkil eden aşırı akımlarla mücadele bakımından kaydadeğer çalışmalar yapılmasına imkan sağladığını ifade eden Bakanlar, insanlığa karşı bir suç teşkil eden terörizmin sürekli olarak bir evrim geçirdiğini ve bu itibarla terörle mücadelenin de aynı şekikde ihtiyaçlara göre sürekli olarak gözden geçirilmesi ve etkinliğinin korunması gerektiğini belirttiler. Bakanlar bu çerçevede, TMKF’nin terörle mücadele uzmanları arasında etkin bir eşgüdüm ve işbirliği mekanizması yarattığını ve bundan azami ölçüde yararlanılması gerektiğini vurguladılar.
Toplantıda daha sonra yıl içinde uzmanlar tarafından nihai hale getirilen aşağıdaki üç ayrı belge kabul edildi:
-Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşım Konusunda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı
-Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele Araçları olarak Toplumun Sürece Dahil Edilmesi ve Toplum Eksenli Korumacılığa Dair İyi Uygulamalar Belgesi
-Terör Mağdurlarına Saldırının Hemen Sonrasında ve Ceza Kovuşturması Sırasında Yardım Sağlanması Konusunda İyi Uygulamalara Dair Madrid Mutabakatı

Toplantıda ayrıca, ABD DB Kerry, “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele Küresel Fonu” hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki kısa vadede hayata geçirilmesi öngörülen fonun kuruluş amacı şiddete varan aşırıcılıkla mücadele eden yerel projelere kaynak sağlamak. Türkiye olarak biz  de bir çok ülkeyle birlikte fon fikrine ilke olarak destek veriyoruz ve bu husus Bakan Davutoğlu tarafından yaptığı konuşmada dile getirildi.

Öte yandan, fonun nerede kurulacağı ve tam olarak nasıl bir işleyiş yapısına sahip olacağı henüz belli değil. Bu hususlarda bugün TMKF üyelerinin katılımıyla ayrı bir teknik toplantı yapılacak. Ancak fonun TMKF’nin organik bir unsuru olması öngörülmüyor. Ayrı ve bağımsız bir yapısı olacak. Bununla birlikte, yakın ilgisi ve pratikte paralel bir faaliyet gibi işleyecek olması nedeniyle TMKF içinde gündeme getirildi ve bu çerçevede görüşüldü. Fona ilişkin açıklama da esasen bu nedenle ABD Dışişleri Bakanı Kerry tarafından bugünkü TMKF toplantısında yapıldı. Fonun işleyişine ve ülkelerin katkılarına ilşikin hususlar önümüzdeki günlerde netleşecek. TMKF üyesi olmayan ülkeler de katılabilecek.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>