Avrupa’lı Türklere Hukuk Eğitimi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, yurtdışındaki
vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde yerel ve uluslararası hukuktan kaynaklanan
haklarının bilinirliğinin artırılması ve vatandaşlarımızın yaşadıkları çeşitli hukuksal
sorunların ele alınarak çözüm yolları geliştirilmesi amacıyla Avrupalı hukukçular için
Almanya ve Belçika’da eğitim programları düzenlenecektir.

Eğitim Programları, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği
Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye’deki Hukuk Fakültelerinden akademisyenlerin
katılımıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek ve sertifikalandırılacaktır.

Programın eğitim dili Türkçe olacaktır.

26 – 28 Nisan 2013 tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleştirilecek ilk
programda “Uluslararası Hukuksal İşlemler: Türkiye-Avrupa İncelemesi” başlığını
taşıyacak ve özellikle tanıma, tenfiz ve adli yardımlaşma süreçleri ele alınacaktır.

17 – 19 Mayıs 2013 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek ikinci programda
ise “Ankara Anlaşması, Yargı Kararları ve Uygulama” başlığını taşıyacak ve özellikle
Ankara Anlaşmasının tanıdığı haklar, kötüleştirme yasağı kuralı, örnek ABAD
kararları gibi konular ele alınacaktır.

Program, Avrupa ülkelerinde ikamet eden ve hukuk fakültelerinde en az lisansını
tamamlamış, tüm hukukçulara açık olacaktır.

Programa katılmak için http://www.ytb.govavrupali_turkler.tr/hukuk/ adresinden başvuru yapılabilir.

Başvurular 29 Mart 2013 tarihine kadar devam edecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.