Türkiye, ’27 Mayıs dönemi’ndeki ‘yüz karası’ tarihi kararı iptal ediyor

TBMM Menderes ve arkadaşlarının ölüm cezasını iptal edecek. 15 Eylül 1961 tarihi kararda, Menderes, Zorlu ve Polatkan için ‘’Sakıt” (Düşürülmüş) deniliyor.

TBMM, 27 Mayıs döneminde yaşanan üç idama ilişkin kararı iptale hazırlanıyor. 15 Eylül 1961 tarihli ve 75 numaralı Milli Birlik Komitesi kararında, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’m cezaları onaylanmış, Bayar ile aralarında Genelkurmay eski Başkanı Rüştü Erdelhun’ın da bulunduğu bazı kişilerin ölüm cezaları ise, müeebbet hapse çevrilmişti.

Gazeteport’un haberine göre; TBMM Dilekçe Komisyonu, Menderes’in avukatı Burhan Apaydın’ın, “İdam kararının yok hükmünde sayılması” talebini Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirecek. Kararda Bayar, Menderes, Zorlu, ve Polatkan için ‘’Sakıt” (Düşürülmüş) ifadesi yer alıyor.

İptali istenen Milli Birlik Komitesi kararı şöyle:

‘’Karar No. 75
Millî Birlik Komitesi, 15 Eylül 1961 Cuma günü saat 18’de Devlet ve Millî Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel’in Başkanlığında toplanarak, Yüksek Adalet Divanınca verilen ölüm cezalarını havi dosyayı, 12 . 6 . 1960 tarih ve 1 sayılı Anayasanın 6’ıncıı maddesi gereğince tetkik etmiştir.

Yüksek Adalet Divanınca ve ittifakla ölüm cezasına çarptırılan sakıt Reisicumhur Celâl Bayar, sakıt Başbakan Adnan Menderes, sakıt Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve sakıt Maliye Bakanı Hasan Polatkan’m ölüm cezalarını tasdik etmiş ve ancak bunlardan Celâl Bayar’uı 65 yaşını bitirmiş olması dolayısiyle ölüm cezasını müebbet ağır hapse tahvil eylemiştir.

Keza diğer ekseriyetle ölüm cezasına çarptırılan Refik Koraltan, Agâh Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Erataman ve Rüştü Erdelhun’un cezalarını da müebbet ağır hapse çevirmiştir. 15 Eylül 1961”

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.