Türkiye, İsrail’e tek şartla izin verdi

Türkiye ve İsrail ilişkilerindeki bozulmadan kaynaklanan, üçüncü ülkelerin NATO faaliyetlerine katılamaması sorunu Rasmussen’in girişimi ile sona erdi.

Mavi Marmara saldırısı sonrası Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerdeki bozulmadan kaynaklanan, üçüncü ülkelerin NATO faaliyetlerine katılamaması sorunu NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in girişimi ile sona erdi.

Türkiye’nin tutumunun değişmediği yeni uzlaşıda, 2013 yılı içerisinde İsrail’in Akdeniz Diyaloğu çerçevesindeki bazı faaliyetlere katılabilmesi ancak askeri tatbikatlara katılamaması kararı alındı.

Diplomatik kaynaklar, Mavi Marmara saldırısının ardından, Türkiye’nin NATO çerçevesinde İsrail’le ilgili girişimlerinin ardından bazı ülkelerin, NATO’nun ittifakın diğer ortaklarıyla işbirliğini bloke ettiklerini anlattı.

Türkiye’nin tutumu değişmedi

Yüzlerce ortak faaliyetin iptal edilmesinin NATO’yla ilişkilerini geliştirmeye çalışan ülkelerin tepkisine yol açtığını ve NATO’nun itibarını sarsmaya başladığını belirten kaynaklar, “Bizim tutumumuz değişmeden, NATO Genel Sekreteri bu konuda bir uzlaşıya varılması için bir girişimde bulundu” dedi.

NATO Genel Sekreteri’nin girişiminde Türkiye’nin istediği hususların yer aldığını ifade eden kaynaklar, “İsrail’le herhangi bir faaliyet olmayacak, İsrail’le askeri tatbikat olmayacak, bu ikisinin doğal sonucu olarak, İsrail ile Türk askeri yan yana olmayacak. Türkiye’de yapılacak herhangi bir faaliyetin katılımcılarını biz seçeceğiz” dedi.

İsrail denklemde yok

NATO çerçevesinde bu konularda bir uzlaşıya varıldığını ve bazı batılı ülkelerin kendi kendilerini soktukları bu zor durumdan bu şekilde çıktıklarını ifade eden kaynaklar, böylece diğer ortaklarla yapılan işbirliğine yönelik blokajların ortadan kalktığını kaydetti.

Bunun sadece NATO üyesi ülkelerce varılan bir uzlaşı olduğunu, İsrail’in bu denklemde yer almadığını vurgulayan kaynaklar, İsrail’in ancak Akdeniz Diyaloğu çerçevesindeki bazı programlara katılabileceğini, ancak NATO ile İsrail arasında bir askeri tatbikatın olmayacağını bildirdi.

(AA)netanyahu

Leave a Reply

Your email address will not be published.