Published On: Mon, Jul 2nd, 2012

BM’de üst düzeyli toplantıya katılan Çelik; ”Türkiye G20’de istihdamı en çok artan ülke”

Share This
Tags

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (TURKISH JOURNAL)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin (ECOSOC) yıllık üst düzeyli toplantısında bir konuşma yaptı.

BM tarafından ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un da katıldığı yıllık gerçekleştirilen bakanlar toplantısında bir konuşma yapan Bakan Çelik, az gelişmiş ülkelerde yaşayanların içinde bulunduğu durumla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki yoksul nüfusun yaşam şartlarının kaygı verici boyutlara ulaştığını bildirdi.

ECOSOC Başkanı Miloş Koterec’in davetlisi olarak BM’deki üst düzeyli toplantının açılışındaki konuşmasında, ILO’nun bu yılki Uluslararası Çalışma Konferansı’na yönelik hazırlıklar çerçevesinde, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 11 Avrupa ülkesinde yapılan kapsamlı istişarelerle, genç işsizlik konusunun masaya yatırıldığını bildiren Bakan Çelik, gençlerin istihdamı noktasında tespit edilen belli başlı sorunları şöyle sıraldı:

İşgücü talebinin yetersizliği,

İşgücü piyasasının parçalı (segmented) yapısı,

Eğitim ve iş piyasaları arasındaki uyumsuzluk

Tecrübe eksikliği yüzünden iş bulmakta yaşanan güçlükler

Nerede ve nasıl iş aranacağına dair bilgi eksikliği

Bakan Çelik, bu alanda sorunlarla ilgili olarak Türkiye’deki faaliyetlere değinirken, aralarında Türkiye’nin de olduğu bir çok ülkenin konuyla ilgili tedbirlerini ise şöyle sıraladı:

Gençlere gelir desteği sağlamış;

Gençlerin okuldan işe geçişini kolaylaştırıcı proje ve programlar geliştirmiş;

Daha iyi kariyer planlaması için gençlere ve işsizlere destek sağlamış;

Sosyal koruma tabanlarını etkin bir şekilde uygulamaya koymuş;

Birtakım yasalarla dezavantajlı grupların istihdamını teşvik eden önlemler almış ve

Beceri geliştirme ve çıraklık eğitimleri gibi insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik adımlar atmışladır.

G20’de istihdamı en çok artan ülke

Konuşmasında, Türkiye G20 ülkeleri arasında krizin başlangıcından bugüne istihdamını en çok artıran ülke olduğunu ifade eden Bakan Çelik, Türkiye’nin bu başarıyla birlikte, üretim kapasitesini de artırarak 2011’de en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu söyledi.

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
”Bu durum, ekonomik büyüme ve sosyal koruma politikalarını birlikte yürüttüğümüz, koordineli ve güçlü bir işsizlikle mücadele çalışmasının eseridir. 75 milyonluk nüfusunun %51’i 30 yaşın altında olan Türkiye’de, 15-24 yaş arası gençler toplam nüfusun %17’sine tekabül etmektedir. Bu genç nüfusu bir fırsat olarak görüyoruz: Ekonomi, eğitim, istihdam ve sosyal koruma gibi alanlarda uyguladığımız ve uygulayacağımız politikalarla bu fırsatı bir kalkınma hamlesine dönüştürme azim ve kararlılığındayız. Nitekim; 2009’da %25,3 olan genç işsizlik oranını 2011’de %18,4’e, Mart 2012’de ise %17,4’e kadar düşürebilmemizde aktif işgücü programlarına ağırlık vermemizin büyük etkisi olduğuna inanıyorum.”

İşsizliği daha da aşağı çekmek için Türkiye’de uygulanan programlar hakkında da bilgi veren Çelik bu konudaki çalışmaları şu şekilde sıraladı:

”Türkiye İş Kurumu bünyesinde dört bin “iş ve meslek danışmanı” görevlendirilmesi,

örgün eğitimde yapılan reformlar,

Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi,

mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları,

girişimcilik eğitimleri,

toplum yararına çalışma programları (public works)

işsizlik sigortası

kısa çalışma ödeneği

kadınlar ve gençlerin mevcut istihdama ilave olarak işe alınmaları halinde, sosyal güvenlik primi desteği

bölgesel istihdam teşvikleri”

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>